Privacybeleid

1        Inleiding

5feetsessions neemt privacy en -bescherming in het algemeen en in het bijzonder als het gaat om persoonsgegevens uiterst serieus. We nemen stappen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze verplichtingen onder de wet inzake gegevensbescherming in de EU (voornamelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die mei 2018 van kracht werd en vervolgens door de meeste EU-lidstaten is geïmplementeerd). Dit document geeft inzicht in de genomen maatregelen en hoe we onze Klanten faciliteren in het licht van AVG.

2        5feetsessions verplichtingen ten aanzien van gegevensverwerking.

2.1    5feetsessions als Verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer Klanten een account maken om hun 5feetsessions-evenementen te organiseren en tickets te verkopen, is 5feetsessions Verwerkingsverantwoordelijk van de persoonlijke gegevens die Klant over zichzelf verstrekken bij het opzetten van hun account. 5feetsessions is ook Verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonlijke gegevens die zijn verkregen wanneer Klant gebruik maakt van de 5feetsessions-services. Deze gegevens kan 5feetsessions vervolgens gebruiken voor onderzoek en analyse, ter verbetering van onze producten en functies, en voor doelgerichte aanbevelingen.

2.2    5feetsessions als verwerker

5feetsessions is Verwerker van de persoonlijke gegevens van de Klantklant/Consument die worden vastgelegd in de 5feetsessions systemen door het aanbieden van de Dienst aan Klant. De persoonsgegevens die in de 5feetsessions Dienst zijn vastgelegd kunnen door Klant worden gebruikt voor rapportage doeleinden, emailcommunicatie over Evenementen en betalingsdoeleinden voor Evenementen.

Als Verwerker van Persoonlijke gegevens namens de Klant, is 5feetsessions onderworpen aan een Addendum voor Gegevensverwerking bij de Overeenkomst met onze Klant. Het Addendum inzake Gegevensverwerking voor Klant omvat de wettelijke verplichtingen van 5feetsessions als verwerker overeenkomstig de AVG.

5feetsessions heeft ook een openbare lijst met Subverwerkers van 5feetsessions gepubliceerd, waarnaar wordt verwezen in het Addendum inzake Gegevensverwerking voor Klant.

We bieden Klant de mogelijkheid om Consumenten rechtstreeks te mailen via ons platform. Deze functionaliteit is gemaakt om servicemails te verzenden die specifiek betrekking hebben op een evenement van de Klant dat door de ontvanger van de e-mail zal worden bijgewoond. Als een Klant deze functie voor de marketing van zijn producten of evenementen wil gebruiken, moet de Klant zijn eigen toestemmingen, die in overeenstemming zijn met de wetgeving, voor de verzending van marketingmails verzamelen. 5feetsessions doet dit niet namens een Klant.

2.2.1    Correctie

5feetsessions zal gehoor geven aan het verzoek van een Klant tot correctie van de onvolledige, onjuiste of verouderde persoonlijke gegevens van de Klant die 5feetsessions verwerkt, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

2.2.2    Verwijdering

5feetsessions zal gehoor geven aan het verzoek van Klant de persoonlijke gegevens van Klant te verwijderen, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

In het geval de behoeften van een Klant op het gebied van gegevensbewaring vereisen dat 5feetsessions de Klant geen toegang meer biedt tot de persoonlijke gegevens van voormalige bezoekers, kan de Klant dit doen door het evenement van zijn dashboard te verwijderen.

Klant kan een verzoek doen voor verwijdering van Persoonsgegevens door een mail te sturen naar privacy@5feetsessions.com. Onze supportdesk neemt contact op om het verzoek te bevestigen.

2.2.3    Meldingen van gegevensincidenten.

In gevallen waarin 5feetsessions Verwerkingsverantwoordelijk is (zelfs als we zowel Verwerker als Verwerkingsverantwoordelijk zijn) van persoonlijke gegevens die betrokken zijn bij een gegevensbeveiligingsincident dat kennisgeving van de betrokken Klantklant/Consument betreft, zullen we de Klant per ommegaande op de hoogte stellen.

2.2.4    Waar staat de gegevens

5feetsessions slaat persoonlijke gegevens fysiek op in Europa.

2.2.5    Hoe beveiligt 5feetsessions de persoonlijke gegevens?

5feetsessions zet zich in voor de bescherming van persoonlijke gegevens. 5feetsessions hanteert het principe van Privacy by Design en Least Privilege. In de ontwikkelcycli wordt expliciet nagedacht over het beveiligen van (persoons)gegevens en operationeel krijgen medewerkers van 5feetsessions alleen toegang tot (Persoons)gegevens die nodig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren

2.2.6    Leveranciers.

We hebben Verwerkersovereenkomsten afgesloten met leveranciers en subverwerkers.

Schuiven naar boven